Prohlášení o ochraně osobních údajů
Vaše osobní údaje na těchto stránkách.Tyto internetové stránky provozuje a spravuje společnost Akzo Nobel (dále jako „AkzoNobel“ nebo „my“). Akzo Nobel řídí proces zpracování všech osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto stránek.Hlavním účelem těchto stránek je poskytovat dynamický zdroj informací a nástroj pro poskytování služeb na nejvyšší možné úrovni. Chceme, abyste se jako uživatelé těchto stránek cítili bezpečně, proto uděláme vše pro ochranu vašeho soukromí. Níže jsou specifikovány způsoby a postupy při ochraně vašeho soukromí na těchto stránkách, v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Prostřednictvím těchto stránek shromažďujeme údaje dvěma způsoby: přímo (tzn. údaje, které sami poskytnete na jednotlivých stránkách) a nepřímo (tzn. například prostřednictvím technologie, jíž jsou stránky spravovány). Tento proces je podrobně vysvětlen níže.

Shromažďujeme údaje, které nám poskytujete dobrovolně, například ve formulářích, v rámci registrací nebo v online anketách. Pokud tento druh informací sbíráme, informujeme vás předem, proč o ně žádáme a jak s nimi bude nakládáno. Je zcela na vašem rozhodnutí, zda nám je poskytnete. Shromažďovány takto mohou být níže uvedené kategorie osobních údajů: jméno, kontaktní údaje a jiné údaje, které zadáte do formulářů na těchto stránkách.

Příkladem informací shromažďovaných nepřímo jsou přístupové logy. Jakmile navštívíte tyto stránky, vaše internetová adresa se automaticky zaznamená a uloží v našem přístupovém logu. Údaje rovněž shromažďujeme prostřednictvím tzv. cookies. Jedná se o malé soubory obsahující údaje o vaší návštěvě těchto stránek, např. odkud jste na ně přišli, kde jste se na nich pohybovali a jaké informace vás zajímaly. Tyto údaje se ukládají a lze je vyhledat. Cookies, které používáme, vás identifikují pouze jako číslo. Pokud je vám nepříjemné, dovolujeme si upozornit, že můžete cookies vypnout v individuálním nastavení vašeho prohlížeče. Jsou-li však cookies vypnuté, některé prvky těchto stránek nebudete moci zobrazit nebo využívat.

Jak tyto údaje využíváme?

Vaše osobní údaje využíváme k administraci těchto stránek, například k zodpovídání vašich dotazů, vyřizování vaší přihlášky pro zasílaní newslettru a zasílání informací o současných a budoucích aktivitách společnosti AkzoNobel. Před rozesíláním informací žádáme o váš souhlas, je-li to naše povinnost ze zákona. Provádíme analýzy údajů shromažďovaných nepřímo, abychom stanovili nejefektivnější způsoby administrace stránek a nalezli způsoby dalšího zdokonalování. Díky těmto údajům také můžeme stránky upravovat tak, aby fungovaly ještě efektivněji. Rovněž můžeme tyto údaje využít dalšími způsoby, o nichž bychom vás informovali v okamžiku, kdy bychom je začali shromažďovat.

Poskytujeme tyto údaje třetím stranám?

Jakožto nadnárodní společnost můžeme shromažďované údaje předávat mezi jednotlivými zeměmi v rámci mezinárodní struktury AkzoNobel. Jednotlivé údaje neprodáváme a sdílíme je pouze s našimi poradci. V případě nutnosti použít Vaše údaje budete předem informováni o tom, proč jsou tyto údaje vyžadovány, a bude zcela na vašem rozhodnutí, zda je poskytnete, či nikoliv.

Jak je to s citlivými osobními údaji?

Obvykle není naším zájmem prostřednictvím těchto stránek shromažďovat citlivé osobní údaje. Pokud však ano, vyžadujeme souhlas se zamýšleným využitím takto shromažďovaných údajů. Některé citlivé osobní údaje pravděpodobně shromažďujeme neúmyslně. Pokud nám poskytnete nevyžádané citlivé osobní údaje, souhlasíte s tím, že je využijeme v souladu s platnou legislativou dle ustanovení tohoto Prohlášení. Termín „citlivé osobní údaje“ se vztahuje k různým kategoriím osobních údajů, dle ustanovení evropských a jiných zákonů o ochraně osobních údajů, u nichž je nutný zvláštní přístup (např. povinnost vyžádání výslovného souhlasu se zpracováním). Mezi tyto kategorie patří rodná čísla, osobní údaje soukromé povahy a o soukromém životě, údaje o rasovém a etnickém původu, národnosti, politickém přesvědčení, členství v politických stranách a hnutích, náboženském či filozofickém a jiném cítění, členství v odborech, profesních nebo oborových organizacích, tělesném či duševním zdraví, genetickém kódu, závislostech, sexuálním životě, majetkových poměrech nebo záznamech v trestním rejstříku (včetně informací o podezření z trestné činnosti).

Bezpečnost a doba uchovávání údajů

Předávání, uchovávání a zpracovávání osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto stránek je zajišťováno nejnovějšími běžnými technickými prostředky. Společnost Akzo Nobel zpravidla neuchovává osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto stránek po dobu delší, než je doba nezbytná pro splnění zamýšleného účelu shromažďování údajů, anebo maximálně po dobu, kterou připouští zákon.

Máte přístup ke svým údajům?

V souladu s tímto Prohlášením máte právo vědět, zda o vás vedeme určité údaje, a (pokud ano) máte k těmto údajům přístup. V případě, že jsou nesprávné, máte právo požadovat opravu. Rovněž máte právo na vymazání nebo znepřístupnění údajů v případě, že jejich zpracovávání je v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Smluvní podmínky Google Analytics

V rámci těchto stránek je využívána služba Google Analytics, což je analytický nástroj sledující návštěvnost internetových stránek od společnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá „cookies“, což jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a díky kterým je možné analyzovat, jak návštěvníci stránky využívají. Informace o vaší aktivitě na těchto stránkách generované prostřednictvím cookies (včetně vaší IP adresy) budou odesílány a ukládány na servery v USA. Společnost Google je využije v rámci vyhodnocování vaší aktivity na těchto stránkách, vypracovávání zpráv o návštěvnosti pro provozovatele stránek a v rámci poskytování dalších služeb souvisejících s návštěvností stránek a používáním internetu. Společnost Google rovněž může tyto údaje poskytovat třetím stranám, je-li to její povinnost ze zákona anebo pokud tyto třetí strany zpracovávají údaje pro společnost Google. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu se žádnými dalšími údaji, které shromažďuje. Cookies můžete vypnout v individuálním nastavení vašeho prohlížeče, v tom případě však pravděpodobně nebudete moci využívat všech prvků a nástrojů stránek. Využití těchto stránek představuje váš souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů ze strany společnosti Google, a to způsobem a pro účely stanovené výše.“